JA I MÓJ ZAWÓD

19 września 2013 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie doradców zawodowych z młodzieżą gimnazjalną. Celem zajęć było uświadomienie uczniom, jak ważny jest wybór dalszego kierunku kształcenia, właściwe planowanie kariery zawodowej przy wykorzystaniu swoich zdolności i umiejętności oraz praca w wymarzonym zawodzie. Znajomość swego potencjału i dobra orientacja na rynku pracy, pozwoli uniknąć błędów w tak ważnych wyborach życiowych. Młodzież dokonała samooceny na podstawie testów określających predyspozycje zawodowe, a także z dużym zainteresowaniem obejrzała filmy zaproponowane przez doradcę zawodowego z cykluszkolenie 003.jpg„Kalejdoskop zawodów” oraz „Planowanie kariery czyli jaki wybrać zawód”. Po obejrzeniu wyżej wymienionych filmów wspólnie dyskutowano na temat zawodów, na które będzie wzrastać zapotrzebowanie na rynku pracy, jakie powstaną nowe, dotychczas nieznane, a jakie zanikną w niedługim czasie. Młodzież uświadomiła sobie, że planując karierę zawodową powinna dążyć do rozwoju osobistego, a także do realizacji swych pasji oraz marzeń. Na zakończenie spotkania uczniowie zgodnie stwierdzili, iż nabyte podczas zajęć informacje pozwolą na świadomy wybór dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej.


szkolenie 005.jpg
szkolenie 001.jpg