Sztandar Zespołu Szkół w Jabłoni Kościelnej im. Jana Pawła II
Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu – Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania.

external image ib_p051_0_1.jpg external image ib_p051_0_3.jpg

P1040180.JPG P1040189.JPG
P1040192.JPG P1040193.JPG
P1040196.JPG
Spotkanie Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Sokołach


external image ib_p054_0_3.jpg


Godło / logo/ szkoły

Godło szkoły (logo) jest znakiem rozpoznawczym szkoły. Jest ono eksponowane podczas uroczystości, na dyplomach, oficjalnych pismach urzędowych szkoły, znaczkach itp.

P1040534.JPG


ZŁOTE JABŁKO Przyjacielowi Szkoły


external image rty1105_br.jpg
Szkolna maskotka "Jabłusia"
P1040526.JPG


Szalik KIBICA

P1040527.JPG