PLAN
ZAJĘĆ
r. szk.
2014/2015

PONIEDZIAŁEK
8.00 – 13.00
1. p. Małgosia
2. p. Małgosia
3. p. Małgosia
4. j. angielski
5. p. Małgosia
WTOREK
8.00 – 14.00
1. p. Małgosia
2. p. Małgosia
3. p. Małgosia
4. p. Małgosia
5. p. Ela
6. p. Ela
ŚRODA
8.00 – 13.00
1. p. Małgosia
2. p. Małgosia
3. p. Małgosia
4. p. Ela
5. p. Ela
CZWARTEK
8.00 – 13.00
1. p. Małgosia
2. p. Małgosia
3. p. Małgosia
4. p. Ela
5. p. Małgosia
PIĄTEK
8.00 – 14.00
1. religia
2. p. Małgosia
3. p. Małgosia
4. p. Małgosia
5. p. Małgosia
6. p. Małgosia